You are here

Přístavba domu Nad Museem, Praha - Vinohrady, 2005

Přístavba domu Nad Museem, Praha - Vinohrady
projekt - 2004 až 2005
realizace - 2006
architektonické řešení - atelier Len+k
externí spolupráce - StAr atelier
rámcové náklady

-

8 mil. Kč

fotografie

-

Pavel Podlipný